ميز سياسي - 21مهر- دم اهوازي ها گرم!

 ميز سياسي - 21مهر- دم اهوازي ها گرم!
  نگاهي به تجمع  اهواز
 حكومت نظامي در  دانشگاه آزاد
 وضعيت بحراني  ورزش و انحلال تيم هاي باشگاهي
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram