اعتراض دختر جوان به #گشت_ارشاد كه دوستش رو دستگير كرده

🔴 اعتراض دختر جوان به #گشت_ارشاد كه دوستش رو دستگير كرده
🔺آقا بلند شين مردم! تا كي ميخواين ادامه بدين؟
18مرداد- #تهران ، پارك لاله!

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram