#فراخوان غارت شده هاي استان #خوزستان

#فراخوان غارت شده هاي استان #خوزستان
از اين لحظه به بعد #آتش_به_اختيار يم!
تجمع كفن پوشان آرمان وحدت
پنجشنبه -20مهر،ساعت 5 عصر
#اهواز،شوشتر،بهبهان،ماهشهر و ساير شهرها

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram