شكست فيلترينگ

#شكست_فيلترينگ
#آذري_جهرمي:کانال ضدانقلاب بیاید و در فضای مجازی حرف‌های ناروا بزند باید پیگیری شوداما اگر بخواهیم به این دلیل تلگرام را فیلتر کنیم و مردم را ناراضی کنیم،حرف غلطی است

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram