قطار سريع السير با سرعت هواپيما


قطار سريع السير با سرعت هواپيما
متخصصين در #آمريکا موفق به آزمايش قطاری با سرعت #هواپيما در صحرای نوادا شدند. اين قطار که با عملکرد مغناطیس خود را از ریل قطار فاصله می‌اندازد و در داخل یک تونل خلأ قرار می‌گیرد بدون مقاومت و اصطکاک روی ريل و حرکت در فضای خلأ توان حرکت با سرعت ۱۰۰۰ کیلومتر در ساعت را دارد. متخصصان این پروژه از مزایای این قطار شامل حفظ #محیط زیست و نداشتن آلودگی صوتی و مصرف نکردن سوخت فسیلی سخن می‌گویند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram