آنها كه از مزار هم مي ترسند...

مأموران وزارت اطلاعات و لباس شخصیهای خامنه‌ای 14اردیبهشت، تمامی گلهایی که بر سر آرامگاه #ریحانه جباری کاشته شده بود تخریب کرده و گلهای رز و بنفشه را که اکثر سنگ مزار را پوشانده بود، از ریشه در آورده و به کناری انداختند . 
-
‫#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema 

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram