يك عينك مخصوص كه به جاي نابينايان، مي بيند

يك عينك مخصوص كه به جاي نابينايان، مي بيند
دانشمندان #لهستانی یک #عينک معجزه آسا ساخته‌اند که در کنار دسته خود یک دوربین دارد که فرد#نابينا به هر طرف نگاه کند، از طريق يک گوشی کوچک وجود اشیا و اجسام مختلف را به اطلاع فرد نابینا می‌رساند. از این طریق، فرد نابینا در جریان اجسام و اشیاء سرراهش قرار خواهد گرفت و ميتواند تمامی کارهای روزمره خود، انجام دهد.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram