دست مريزاد به دانشجوهاي زنجان!

#دانشجوهاي #دانشگاه #زنجان در اعتراض به كيفيت پايين غذاي سلف و قيمت بالاي آن #تجمع اعتراضي برگزار كردند و سپس در #سلف سرويس تحصن كردند. آنها اعلام كرده اند كه تا رسيدن به خواسته شان به تحصن در سلف ادامه خواهند داد.
-
‫#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram