زنجيره انساني براي كارون

در حاشیه اکران فیلم مستند مادرکشی در #اهواز جمعی از اهالی این شهر #تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار توقف انتقال آب #کارون شدند. در همین روز جمع دیگری از مردم اهواز در اطراف کارون زنجیره انسانی تشکیل دادند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram