تجمع براي نجات كارون

جمعی از معلولان استان #خوزستان  بر روی پل هلالی #اهواز تجمع کردند و با بستن پل به انتقال آب #کارون توسط رژیم آخوندی اعتراض کردند.
در این تجمع دوست‌داران و همشهریان علاقمند محیط زیست هم آنها را همراهي مي كردند. بسته شدن پل هلالی اهواز با پارچه سرخ به نشانه هشدار، صورت گرفت.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram