اهواز هر روز خشك تر از ديروز...

جمعی از مردم #اهواز در #اعتراض به تغيير مسير آب #کارون و احداث سد بهشت آباد  24اردیبهشت در ورزشگاه غدیر حين تماشای مسابقه #فوتبال دست به اعتراض زدند. همزمان جمعی دیگر از مردم اهواز در کنار کارون #زنجیره انسانی تشکیل دادند.-
‫#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram