تجمع در اعتراض به تخريب مجسمه سردار اسعد بختياري

به دنبال تخريب مجسمه #سردار اسعد بختياري به تشويق امام جمعه شهر #جوشقان، جمعي از هموطنان #بختياري در شهرهاي #مسجد سليمان، #شهركرد، #شوشتر و #اهواز  روز 27ارديبهشت تظاهرات اعتراضي برگزار كردند. امام جمعه شهر از ترس مردم فرار كرده است.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram