اعتراض و قيام در هر فرصت، هر زمان و هر مكان

حدود 150 الی 200نفر از دانشجويان #دانشگاه آزاد #کاشان با برپايی تجمعی به کيفيت پايين غذای سلف‌سرويس دانشگاه ‎#اعتراض کردند.
-
‫#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram