اينجا ايران است....

مردم روستای دواریجان #دورود در مقابل #استانداری رژیم در #لرستان تجمع کردند و نسبت به #آبگرفتگی منازل خود #اعتراض کردند.
يکی از تجمع‌کنندگان گفت: «روستای ما در محدوده‌ سد مروک دورود قرار دارد و حالا که سد افتتاح شده است و آبگیری انجام شده روستای ما زیر آب می‌رود! ما مشکل داریم و زندگی ما مختل شده است»
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram