اعتراض دانشجويان پلي تكنيك به غارت پول هايشان توسط مقام هاي دانشگاه

تعدادي از فارغ‌التحصیلان #دانشگاه #اميرکبير در اعتراض به غارت پول هايشان توسط مقام هاي دانشگاه #اعتراض كردند. مقامهای دانشگاه از چند سال پیش در یک پروژه مسکن برای فارغ‌التحصیلان از هر نفر 60میلیون تومان پول گرفتند اما تا کنون حتی زمینی هم برای ساخت مسکن مشخص نکردند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram