بازداشت دو دانشجوي مريوان

دو #دانشجوي #دانشگاه #پيام نور #مريوان به نام هاي فاروق نیک‌پی و هیوا نیک‌پی، توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم 
7بازداشت و به سلول‌های انفرادی ستاد خبری این شهر منتقل شدند‌. مأموران جنایتکار به بهانه‌ی 'مسائل امنیتی با یورش به یک روستای حومه‌ی مریوان این دو جوان را بازداشت کردند.
گفته می‌شود این بازداشت با موضوع 'مراسم نوروز ٩٥ و به آتش‌کشیدن پرچم خرچنگ‌نشان دیکتاتوری آخوندی' در ارتباط 
است.
#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram