اعتراض دانشجويان زابل به انتخاب زابل به عنوان آلوده ترين شهر جهان

#دانشجويان #دانشگاه #زابل در اعتراض به اين كه اين شهر به عنوان آلوده ترين شهر جهان معرفي شده، با زدن ماسك به صورت شان و برگزاري تجمع اعتراض شان را به #معصومه ابتكار، رئيس #محيط زيست رژيم نشان دادند. دانشجويان همچنين با پلاكاردهايي با مضمون سیستان و بلوچستان هوا ندارد، با تلاش معصومه ابتکار زابل آلوده‌ترین شهر جهان شد و آلودگی محیط زیست یعنی توقف تدریجی زندگی از او استقبال كردند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram