تجمع در اعتراض به غارت و چپاول حكومتي

تجمع در اعتراض به غارت و چپاول حكومتي
تعدادي از مالباختگان غارت شده صندوق قرض الحسنه مهراعتماد آريا در #ساری در برابر شعبه مرکزی #بانک رسالت در خیابان 15خرداد #تجمع کردند و خواستار پس گرفتن پولهای غارت شده خود شدند. این صندوق با توافق بانک مرکزی در بانک رسالت ادغام شده است.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
instagram.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram