معلم بيدار است از ديكتاتور بيزار است...

معلمان آزاده در شهرهای #تهران، #شهر ری، #همدان، مریوان و برخی شهرهاي دیگر در روزهای پایانی هفته معلم به حرکتهای اعتراضی در حمایت از معلمان زندانی دست زدند.
تعدادي از معلمان برای بزرگداشت دکتر خانعلی، بر مزار وی حضور و ادای احترام کردند. رسول بوداغی معلمی که به‌تازگی از زندان آزاد شده است در این جمع حضور داشت.
هم‌چنین #معلمان با امضای نامه‌ای خواستار برگزاری دادگاه علنی برای معلمان زندانی شدند.
-
‫#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema 

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram