اميدكوكبي همچنان در خطر است...

عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی نسبت به وضعیت وخیم جسمی زندانی سیاسی امید کوکبی بعد از عمل جراحی هشدار داده و خواهان آزادی بدون قید و شرط وی شد.
در اين بيانيه آمده است:«فیزیک‌دان #ایرانی و #زندانی سیاسی #اميد کوکبی در ۲۲ آوریل طی یک عمل جراحی کلیه راستش را از دست داد. وی درپی ۵ سال عدم رسیدگی پزشکی در زندان دچار سرطان پیشرفته کلیه شد. او نیازمند مراقبت‌های ویژه بعد از عمل و درمان سرطان است. در صورت بازگشتش به زندان خطر مرگ جانش را تهدید می‌کند.»
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook\FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram