مهمانی مادرانه در منزل مادر آتنا دائمی

خانم #شعله پاكروان:«مادرانه، کانون چنین مادرانی ست. زنانی که دیگر فراموش کرده‌اند فقط باید برای فرزندانی که زائیده‌اند مادری کنند. همه‌شان تغییر کرده‌اند. قلبشان بعد از مرگ عزیزانشان، وسیع شده و عشق فرزندان بسیاری را در جانشان جا داده‌اند. دیگر برق چشمانشان برای هزاران دختر و پسرشان میجهد و قلبشان برای میلیونها جوان میتپد.
از این رو بود که تنشان لرزید وقتی عکس #امید کوکبی‌شان را بیهوش روی تخت بیمارستان دیدند. دلشان ریخت وقتی دانستند #افشین سهراب زاده، جوان بیست و سه ساله‌شان سرطان روده گرفته در زندان میناب. چشمشان گریست وقتی دیدند #زینب جلالیان‌شان در آستانه کوری ست. مادرانه، بر خود لرزید وقتی قدم به راه گذاشت برای اصرار به درمان جوانان بیمار زندانی. اشک ریخت وقتی فهرست طولانی دختران و پسران بیمارش را دید. و بر سینه کوفت وقتی دانست دهها و صدها بیمار ناشناس و گمنام پشت میله ها رها شده‌اند بی‌دوا و درمان.»
-
#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram