درود به همه دانشجوهاي معترض!

روز 25اردیبهشت جمعی از دانشجويان #دانشگاه سما در #کرمانشاه در #اعتراض به اطلاعیه #دانشگاه مبنی بر تسویه‌حساب کامل شهریه جهت اخذ کارت امتحان تجمع کردند و گفتند قادر به پرداخت کامل شهریه نیستند.
-
‫#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram