در كنار مادران به خاك افتادگان راه آزادي بايستيم...

21 ارديبهشت سالروز تولد شهيد قيام #مصطفي كريم بيگي
خانم #شهناز اكملي مادر مصطفي اعلام كرد:
«امسال به مناسبت تولد مصطفی مراسم نخواهم داشت اما برای دوستانی که این روز را می خواهند کنار ما باشند سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت از ساعت پنج بعدازظهر تا ده شب میزبان دوستان خواهم بود .»
-
‫#‏فرداي‬ ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
facebook.com/FardaeMa
@fardaema

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram