اجراي جالبي از موزيك فيلم خوب،بد، زشت

اجراي جالبي از موزيك فيلم خوب،بد، زشت
-
با شنيدن اين موزيك سه كلمه به ذهن تون مياد: خوب،بد، زشت! جالبه كه آهنگساز همين آهنگ رو حين فيلمبرداري پخش ميكرد تا حسش به بازيگرها منتقل بشه!
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram