دم دانشجوهاي بجنورد گرم كه فرماندار رو وادار كردن عقب نشيني كنه

300 دانشجوي دانشگاه #بجنورد در اعتراض به مشكلات صنفي و گراني هزينه سرويس دانشگاه تجمع اعتراضي برگزار كردند كه تا ساعت 8 ونيم شب ادامه داشت.معاون سياسي فرماندار مجبور به عقب نشيني شد و گفت طي10 روز تمام مشكلات را حل ميكند.
دانشجويان اعلام كرده اند در اين 10 روز براي اتوبوس ها كارت نخواهند كشيد.بعد ازتجمع هم با اتوبوس هاي رايگان دانشگاه به بجنورد برگشتند.-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram