اعتصاب دانش آموزان به خاطر قطعي گاز

 دانش‌آموزان مدرسه #علم_و_صنعت در #پيرانشهر در اعتراض به #سرما و نداشتن وسیله گرمایش از رفتن به کلاسهای درس خودداری کردند.
 این مدرسه از سهم گاز برخوردار نیست و هیچ مقامی از رژیم هم پاسخگو نیست.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram