تصويب قطعنامه جديد عليه رژيم ايران

بعد از تصويب قطعنامه جديد در مورد وضعيت #حقوق_بشر در#ايران توسط کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد حالا دخالت مستقيم نيروهاي سپاه پاسداران در #سوريه محكوم شد. اين قطعنامه خواستار پايان دادن به دخالت آخوندها در سوريه است.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram