راه حل جديد براي حل مشكل اينترنت:

راه حل جديد براي حل مشكل اينترنت:ارسال بيش از 4400 ماهواره به مدار زمين براي اينكه تحت پوشش اينترنت فوق سريع قرار بگيرد.
ایلان ماسک بنیان‌گذار کمپانی 'تسلا' و نابغه دنياي تكنولوژي پيشنهاد دهنده اين طرح است تا اينترنت پرسرعت بي دردسر را در همه جا محقق كند.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram