پاركي پر از #حيوانات منقرض شده

پاركي پر از #حيوانات منقرض شده با اندازه هاي مختلف و همراه با صدا و غرش هاي طبيعي در انگلستان به راه افتاد!
مهندسین با کمک پیشرفته‌ترین
 تکنولوژیهای صوت و نرم‌افزار و ابزار #الکترونیکی، 
توانسته‌اند یک پارک با حیوانات منقرض شده مثل
 #دایناسورها بسازند.

#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram