زيباترين عكس ها از «#ابر_ماه» ديشب.

زيباترين عكس ها از «#ابر_ماه» ديشب. 
ديشب درخشان ترين و بزرگ ترين تصوير ماه در 70 سال گذشته بر فراز آسمان #آسيا و #اقيانوسيه قابل ديدن بود.
 در ساعت 11 و 22 دقيقه به وقت گرينويچ ماه به نزديك ترين فاصله خود از زمين  و در ساعت 13 و52 دقيقه به كامل ترين فرم خود رسيد. 
همزمان بودن اين دو پديده باعث شد ماه 14 درصد نوراني تر از هميشه به نظر برسد. 


#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram