حال زندانيان اعتصابي وخيم است

#آلودگی_هوای #تهران در روزهای گذشته و سمپاشی #زندان باعث وخامت حال زندانيان سياسي اعتصابي شده است. #وحيد_صيادي 15 كيلوكم كرده است، فشارخون #آرش_صادقي به 9 روي 6 رسيده،#مرتضي_مرادپور از ناراحتي قلبي رنج مي برد،#مهدي_رجبيان به خونريزي معده و #حسين_رجبيان به عفونت كليه دچار شده اند، #محمدعلي_طاهري دچار #بيهوشي شده است.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram