وقتي جاي هنرمندان و هنربندان عوض ميشه

وقتي جاي هنرمندان و هنربندان عوض ميشه
در خيابونهاي تهران مي نوازن. كسايي كه به لحاظ اختصاص و تخصص سطح بالا هم مينوازن ولي نه موسسه اي هست نه آموزشگاهي و مجبورن با مشكل مالي دست و پنجه نرم كنن البته اگه تو خيابون نيروي انتظامي سازشون رو نشكنه خيلي شانس آوردن!
لطفا like, share, subscribe فراموش نشه
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram