پاسخ مردم #كرج به سفر #روحاني:

پاسخ مردم #كرج به سفر #روحاني:
آقای روحانی قبلاً هر روز تأخیر در اجرای برجام 170 میلیون ضرر داشت. امروز دعوت به صبر می‌شود
با #فسادها و #حقوق_نجومی درون دولت برخورد کنید.
نه چرخ کارخانه‌ها میچرخد نه چرخ سانتریفیوژها.
یازده تا 100 روز گذشت رونق اقتصادی کو؟
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram