افتخارآفريني جديد #ايران عمامه پيچ:

افتخارآفريني جديد #ايران عمامه پيچ:
رتبه 71 را از نظر سرعت دسترسی به شبکه نسل چهارم در رده‌بندی #اینترنت!
اُپن‌سیگنال در گزارشی با جمع‌آوری ۱۷ میلیارد داده از طریق نیم میلیون کاربر خود، لیستی از  سرعت اينترنت LTE  تهيه كرد.
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram