#بندرعباس زير حجم خاك!

#بندرعباس زير حجم خاك!
شدت گرد و غبار در استان #هرمزگان باعث تعطيلي مدارس در سومين روز شده. بيش از 40 پرواز تا به حال باطل اعلام شده و رفت و آمد مردم مختل شده. از امروز گرد و خاك افزايش پيدا ميكند و تا شنبه ادامه دارد.


-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram