اتحاد دانشجو با زنداني سياسي!

اتحاد دانشجو با زنداني سياسي!
اعتراض هاي دانشجويي هفته از #دانشگاه_تهران تا صدرا #شيراز و #شاهرود و خرم آباد. بررسي وضع2000رشته بي اعتبار تو دانشگاه آزاد و ايستادن دانشجوها در كنار زندانيان سياسي.
لطفا like, share, subscribe فراموش نشه
-
#فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
Facebook/FardaeMa
instagram.com/FardaeMa
Telegram.me/fardaemaINTV
@FardaeMa

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram