ميزسياسي 11 مرداد- داستان رژيم و تلگرام

ميز سياسي - 11مرداد - داستان رژيم و تلگرام
وقتي زمين چمن دانشگاه رو اجاره ميدن!
سرورهاي تلگرام اومد ايران يا نه؟
تاثير تحريم هاي روي اپ استور
جنبش دادخواهي
-
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram