بابات كه تو حكومت باشه هم شغل مياد،هم پول مياد،هم استعداد مياد،هم سهميه!

بابات كه تو حكومت باشه هم شغل مياد،هم پول مياد،هم استعداد مياد،هم سهميه!
مهدي وكيلي،پسرمحمد علي وكيلي، (عضو هيات رييسه مجلس) مدير عامل شركت آتيه صبا از شركت هاي وزارت كار شد!
#ژن_خوب
-

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram