#تجمع غارت شده هاي موسسات اعتباري #مشهد

#تجمع غارت شده هاي موسسات اعتباري #مشهد
امروز - 29 مرداد
#حتي_اگه_بميرم_پولمو_پس_ميگيرم
مرگ بر حكومت دزدان!

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram