تجمع صاحبان زمينهاي پرديس در تهران

تجمع صاحبان زمينهاي #پرديس در #تهران ، جلو دادگستري -5 شهريور
زمين خريدن و سند رسمي گرفتن، بعد 3سال بهشون گفتن جزو منابع طبيعيه و سندهاي شما باطله!
#خبرنگار_فرداي_ما
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram