تجمع غارت شده هاي شركت مديران خودرو در اصفهان

🔹🔷🔹 جمعي از غارت شده هاي شركت مديران خودرو در #اصفهان دراعتراض به كلاهبرداري ميلياردي اين شركت جلو نمايندگيش تجمع كردن
#لعنت_بر_حكومت_دزدان
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram