دستاورد قرارگاه خاتم الانبياء سپاه با احداث سد گتوند


بفرمايين نمك!
دستاورد قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با احداث سد گتوند كه باعث تبديل زمينهاي كشاورزي به نمك زار شد!

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram