ارتباط بين ژن خوب و هزينه هاي تحصيلي

😄😏 ارتباط بین #ژن_خوب و هزینه‌های تحصیلی❗️
هزینه تحصیل بچه ۱۸ ساله با ژن بد حدود ۳۰۰ میلیون است!!!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram