اعلام همبستگي ارژنگ داوودي با زندانيان اعتصابي گوهر دشت


زندانی سیاسی #ارژنگ_داوودی از ۲۹مرداد در اعتراض به شرایط نامناسب خود و در همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت اعلام اعتصاب‌غذا و دارو کرد.

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram