تجمع امروز غارت شده هاي موسسه هاي اعتباري

🔸🔶🔸 تجمع غارت شده هاي موسسات اعتباري
امروز 29مرداد- جلو قوه قضاييه
نصر من الله و فتح قريب
مرگ بر اين دولت مردم فريب
#بانكهاي_ايران_دزدن_پولاتونو_ميدزدن
@

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram