حمايت آرش صادقي از زندانيان اعتصابي گوهردشت

حمايت #آرش_صادقي از زندانيان #گوهردشت : ”برادرانم! فروزانی مشعل آزادی و خرد و دفاع از کرامت و حرمت انسانی، بهایی دارد، به امید روزی که دیگر شاهد تعرض به ساحت انسانیت نباشیم“
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
Fardae MaMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram