جلادي جايگزين جلادي ديگر شد

جلادي جايگزين جلادي ديگر شد!
#عليرضاآوايي او از مهر90 به‌خاطر نقض #حقوق‌_بشر و شركت مستقیم در شکنجه و قتل‌عام#زندانیان_سیاسی در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram