حمايت فعالان اجتماعي و كارگري شمال خوزستان از زندانيان اعتصابي

فعالان #خوزستان :سرکوب ضدمردمی آزادیخواهان را محكوم ميكنيم.ازهمه فعالان کارگری؛اجتماعی و سیاسی می‌خواهیم مبارزه برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی را در دستورکارخود قراردهند
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram