حذف برنامه هاي ايران به دليل تحريم از فروشگاه هاي اينترنتي اپل

اپ استور اپل، به دليل تحريمهاي آمريكا عليه رژيم، برنامه‌های رژیم #ایران را از فروشگاه‌های اینترنتی خود حذف کرد!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram