اعتراف #قاليباف : در خيابان هرندي #تهران هر شب 3هزار كارتن خواب مي بينيد!

اعتراف #قاليباف : در خيابان هرندي #تهران هر شب 3هزار كارتن خواب مي بينيد!
بعضي از آنها دارای تخصص مغز و اعصاب و ۶جلد کتاب ترجمه‌شده و یا مسلط به ۴زبان دنیا بودند

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram